Европейският парламент дава прекрасен съвет за факт-чекинга, но глупавите хора няма да го разберат

Правилен съвет, който обаче няма да бъде разбран от глупавите хора. 

Те винаги ще се хващат на въдичката на популисти и пропагандатори…

Hide Preloader