Начало

Мимо Гарсия — Организатор на Европейски ден на съдебните заседатели 2023 г.

Съдебен заседател Мимо Гарсия:

Съдебните заседатели могат да бъдат мост между гражданите и съдебната власт само ако за съдебни заседатели биват избирани отговорни хора, които участват активно – запознават се предварително с делата, изслушват внимателно страните по време на съдебния процес, задават уточняващи въпроси.


Най-ново:

ПРЕМИЕРА!


Позиция:

Hide Preloader