Линкове на Мимо Гарсия

Проекти на Мимо Гарсия:

Проекти на Мимо Гарсия като студент във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Свети Климент Охридски“:

Участие на/информация за Мимо Гарсия в медиите:

Hide Preloader