Фестивал „Малкият принц“ и връчваната от Мимо Гарсия награда „Творец срещу дискриминацията“

Фестивалът на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц“ се организира от община Велико Търново и Народно читалище „Извор“ — село Самоводене.
Провежда се ежегодно в старопрестолния град.


През 2015 г. Мимо Гарсия подарява на фестивал „Малкият принцсайт, който продължава да финансира и до момента.

През същата година той стартира и онлайн платформата „МИМО(www.Mimo.Bg) /„Мисли, Искай и Можеш да се Осъзнаеш“.
Чрез нея основава наградата „Творец срещу дискриминацията“, която връчва на закриването на фестивала през 2015 и 2016 година.
Наградата е мотивация за младите актьори да се противопоставят на всяка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние.Награда на Мимо Гарсия и неговата онлайн платформа „МИМО“ (www.Mimo.Bg) /„Мисли, Искай и Можеш да се Осъзнаеш“/ „Творец срещу дискриминацията“ 2015 година Фестивал „Малкият принц“ X-то издание Категория „Юноши“
Награда на Мимо Гарсия и неговата онлайн платформа „МИМО“ (www.Mimo.Bg) /„Мисли, Искай и Можеш да се Осъзнаеш“/ „Творец срещу дискриминацията“ 2015 година Фестивал „Малкият принц“ X-то издание Категория „Юноши“
Награда на Мимо Гарсия и неговата онлайн платформа „МИМО“ (www.Mimo.Bg) /„Мисли, Искай и Можеш да се Осъзнаеш“/ „Творец срещу дискриминацията“ 2015 година Фестивал „Малкият принц“ X-то издание Категория „Юноши“ + Пропуск на г-н Мимо Гарсия
Награда на Мимо Гарсия и неговата онлайн платформа „МИМО“ (www.Mimo.Bg) /„Мисли, Искай и Можеш да се Осъзнаеш“/ „Творец срещу дискриминацията“ 2015 година Фестивал „Малкият принц“ X-то издание Категория „Юноши“ + Пропуск на г-н Мимо Гарсия
Hide Preloader