„Даян Файнстайн: Първата Жена“ – дипломна работа на Мимо Гарсия I „Dianne Feinstein: the First Woman“ – Mimo Garcia’s thesis

Коя е СЕНАТОР ДАЯН ФАЙНСТАЙН: https://senatordiannefeinstein.com/bg
Who is SENATOR DIANNE FEINSTEIN: https://senatordiannefeinstein.com/biography


С дипломна работа на тема „Даян Файнстайн – Първата Жена“ Мимо Гарсия защитава бакалавърска степен по журналистика пред катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийски университет „Свети Климент Охридски“; юли 2021 година. Дипломната работа е придружена от филм.
Mimo Garcia earned his BA in Journalism from the School of Journalism, „St. Clement of Ohrid“ University of Sofia. His thesis, Dianne Feinstein: the First Woman, was published in book format. The thesis is accompanied by a film.

Мимо Гарсия във филма „Даян Файнстайн – Първата Жена“
Mimo Garcia in the movie „Dianne Feinstein: the First Woman“
Hide Preloader