Сайтове собственост на Мимо-Гарсия Стоянов Груев / Sites owned by Mimo-Garcia Stoyanov Gruev

Сайтове собственост на Мимо-Гарсия Стоянов Груев / Sites owned by Mimo-Garcia Stoyanov Gruev:

  • mimo.bg официален сайт на Мимо-Гарсия Стоянов Груев / official site of Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • mimogarcia.com официален сайт на Мимо-Гарсия Стоянов Груев / official site of Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • zasedatelmimo.bg – официален сайт на съдебен заседател Мимо-Гарсия Стоянов Груев / official site of the lay judge Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • layjudgemimo.com – официален сайт на съдебен заседател Мимо-Гарсия Стоянов Груев / official site of the lay judge Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • nasalevtsi.com сайт на филма „Насалевци: Бедни срещу богати“, написан, режисиран и продуциран от Мимо-Гарсия Стоянов Груев / site of the film Nasalevtsi: Poor against rich, written, directed and produced by Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • dagovorimzaedno.com сайт на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ „Да говорим заедно“, чийто съосновател е Мимо-Гарсия Стоянов Груев / site of the online platform for psycho-logopaedic help and support Let’s Talk About It, co-founded by Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • senatordiannefeinstein.comфенсайт на сенатор Даян Файнстайн, създаден от Мимо-Гарсия Стоянов Груев / fansite of Senator Dianne Feinstein, created by Mimo-Garcia Stoyanov Gruev
  • slavkalesidrenska.com паметен сайт за покойната баба на Мимо-Гарсия Стоянов Груев Славка Петрова Лесидренска / memorial site for the late grandmother of Mimo-Garcia Stoyanov Gruev Slavka Petrova Lesidrenska

Всички права за тези сайтове са запазени за МИМО-ГАРСИЯ СТОЯНОВ ГРУЕВ.
All rights to these sites are reserved for MIMO-GARCIA STOYANOV GRUEV.

При желание за копиране на материал, моля, свържете се с Мимо-Гарсия Стоянов Груев на: mimo@mimo.bg
If you wish to copy material, please contact Mimo-Garcia Stoyanov Gruev at: mimo@mimo.bg