Мимо Гарсия и театрална академия „Драмеди“ с I-во място за спектакъла „Снежната кралица“ на международния фестивал „Утринна звезда – Банско 2011“ / Mimo Garcia and „Dramedy“ Theater Academy with 1st place for the performance „The Snow Queen“ at the International festival of arts „Morning Star – Bansko 2011“

Мимо Гарсия с купа и грамота през 2011 г. / Mimo Garcia with a cup and certificate in 2011

Мимо Гарсия в ролята на Дявола в спектакъла „Снежната кралица(2011 г.) / Mimo Garcia as the Devil in „The Snow Queen(2011)
Hide Preloader