Ценностите ми

  • #BG Аз съм българин, но не само на думи. Постъпките коват историята ни – и личната, и националната.
  • #Sofia Аз съм трето поколение кореняк софиянец и възприемам столицата за убежище, в което винаги искам да се връщам (а и нямам намерение никога да напускам).
  • #EU Аз съм европеец и изповядвам убеждението за обединението на държавите.
  • #NoWar Аз съм и пацифист. Няма по-безсмислена смърт от тази във война! Винаги в битка млади момчета загиват, семейства биват почернени, а оръжейни търговци от милионери стават милиардери.
  • #ProChoice Категорично съм „ЗА“ абортите. Всяка жена трябва да има пълен контрол над собственото тяло. Нито съпрузите, нито законотворците имат право да налагат волята си над личния избор и усещане на дамите.
  • #ChildFree Решението да имаш деца трябва да се основава на отговорен избор, а не на „обществен“ натиск и вменено родово задължение. Абсурди като ергенски данък или удържане от заплата, ако нямаш бебе след определени години не трябва да са обект дори на коментар.
  • #OnlyGod Бог е природата, Бог е кръговратът на живота, Бог е (в) нас. Бог не е в религии и църкви. Вероизповеданията са вредни, защото през тях най-лесно и най-често се манипулират големи групи от обществата и се сее разделение.
  • #AntiDiscrimination #NoRacism #NoAgeism #NoHomophobia #NoXenophobia Осъждам всяка дискриминация на база стереотипи за пол, раса, етнос, възраст, увреждане, сексуална ориентация. 

В заключение основната ми ценност е:

Хората трябва да се делят само на добри и лоши – на такива, които уважават другите и на такива, които малтретират другите.