Книги

Мимо Гарсия с книгата му за сенатор Даян Файнстайн
Мимо Гарсия с книгата му за сенатор Даян Файнстайн

Даян Файнстайн – първата жена
copyright©2021 Мимо-Гарсия Стоянов Груев
©Издател – Фондация „Буквите“
ISBN 978-619-154-447-9

На https://bit.ly/3okfgc3 може да изтеглите безплатно дипломната работа-книга в PDF или в EPUB.