#ФЖМК Прекрасна практика по предмет “Продуцентство в радиото” с изключително компетентната и приятелски настроената Евелина Павлова 📻 🎶☺️

#ФЖМК „Плурализмът в аудиовизуалната медийна среда“ – задача по предмет „Медийна конвергенция“; преподавател: професор д-р Лилия Райчева

Член 39 от Конституцията на Република България постановява, че „всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин„. Водени от това, ние трябва да се стремим Continue reading #ФЖМК „Плурализмът в аудиовизуалната медийна среда“ – задача по предмет „Медийна конвергенция“; преподавател: професор д-р Лилия Райчева

#ФЖМК 3 въпроса при проф. д-р Лилия Райчева и една моя тъжна констатация: болно духовно общество сме с „болни“ медии – задача по предмет „Медийна конвергенция“

Проф. д-р Лилия Райчева ни зададе три въпроса: Кои са факторите, влияещи на развитието на медиите? Какво е медийна екосистема? Кои са белезите на информацията? По първия въпрос – „Кои са факторите, влияещи на развитието на медиите?“, със съжаление ще Continue reading #ФЖМК 3 въпроса при проф. д-р Лилия Райчева и една моя тъжна констатация: болно духовно общество сме с „болни“ медии – задача по предмет „Медийна конвергенция“

#ФЖМК Задачи по „Мултимедийни проекти“ при гл. ас. д-р Олег Константинов

Магистърската програма, „Продуцентство и креативна индустрия“, ми е изключително интересна. Радвам се, че продължих образованието си във Факултета по журналистика и масова комуникация. Днес при гл. ас. д-р Олег Константинов имахме лекция за визуалното проектиране на интерфейса. За задача ни Continue reading #ФЖМК Задачи по „Мултимедийни проекти“ при гл. ас. д-р Олег Константинов

Премиера на дипломен филм и книга „Даян Файнстайн – Първата Жена“

Мимо Гарсия с книгата му за сенатор Даян Файнстайн

През юли 2021 г. защитих успешно творческа дипломна работа и станах бакалавър по журналистика от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. На специална страница в сайта ми (https://mimo.bg/diannefeinstein) съм поместил дипломната работа, автореферата, както и Continue reading Премиера на дипломен филм и книга „Даян Файнстайн – Първата Жена“

Победа Милева вече не преподава във ФЖМК, но остава в сърцата на нас, студентите ѝ!

Любимата ми преподавателка, Победа Милева, вече няма часове във Факултета по журналистика и масова комуникация. Макар и формално да не е част от колектива, завинаги остава в сърцата на нас, студентите ѝ. Естествено, ние двамата ще продължим да общуваме активно!

Неуспешният дипломен филм, „Аз вечната Е/Имигрантка“, на Таня Николов вече може да бъде видян

Както писах (https://mimo.bg/archives/12517) в средата на миналия месец, Таня се провали за втори път с дипломирането, защото не получи съгласие от научния ръководител да се яви заради филма, който искаше да представи. От пръв поглед си личеше, че проектът куца. Continue reading Неуспешният дипломен филм, „Аз вечната Е/Имигрантка“, на Таня Николов вече може да бъде видян

Ох, 😃 стартирахме магистратурата! Първа лекция — пак спънки с онлайн обучението: последователно ми прекъсна микрофон, камера, а накрая и звук. 😀 Но пък мотивацията ми е огромна, това е важното!

Защо Таня се провали втори път с дипломирането и остава за сесия юли 2022 година

Защо Таня се провали втори път с дипломирането и остава за сесия юли 2022 година Научният ръководител на Таня не ѝ даде кредит на доверие за явяване. Случи се, защото Таня искаше набързо да заснеме видео частта към творческата дипломна Continue reading Защо Таня се провали втори път с дипломирането и остава за сесия юли 2022 година