#ФЖМК Премиера на учебен план-проект „Модерно е да четеш“ – ръководител: проф. дсн Петранка Филева

Наскоро с ужас проследих участието в телевизионно предаване на зовящ се експерт по демографската криза, който по изключително грозен начин формулира тезата си, че след н брой години българите в България ще бъдат малцинство, а ромите – мнозинство.Тотално (нарочно) забрави, Continue reading #ФЖМК Премиера на учебен план-проект „Модерно е да четеш“ – ръководител: проф. дсн Петранка Филева

#ФЖМК Премиера на проект НАДЕЖДА – ръководител: гл. ас. д-р Олег Константинов

Скъпи читатели, днес е премиерата на проект НАДЕЖДА – задачата ми по предмет „Мултимедийни проекти“ с ръководител гл. ас. д-р Олег Константинов. На https://hopeproject.mimo.bg може да проследите моята идея. В проекта Надежда аз влагам два смисъла. Единият – за вечната Continue reading #ФЖМК Премиера на проект НАДЕЖДА – ръководител: гл. ас. д-р Олег Константинов

#ФЖМК Не може ли „Коледните“ емисии да бъдат всекидневни – задача при д-р Валери Маринов

Д-р Маринов, на първо място, позволете ми да благодаря, че сте ни подбрал „Коледната“ емисия на Новините. Пиша това неслучайно, тъй като винаги съм бил противник на налагащите се черни хроники, които преобладават в масмедиите. Радвам се, че поне веднъж Continue reading #ФЖМК Не може ли „Коледните“ емисии да бъдат всекидневни – задача при д-р Валери Маринов

#ФЖМК Прекрасна практика по предмет “Продуцентство в радиото” с изключително компетентната и приятелски настроената Евелина Павлова 📻 🎶☺️

#ФЖМК „Плурализмът в аудиовизуалната медийна среда“ – задача по предмет „Медийна конвергенция“; преподавател: професор д-р Лилия Райчева

Член 39 от Конституцията на Република България постановява, че „всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин„. Водени от това, ние трябва да се стремим Continue reading #ФЖМК „Плурализмът в аудиовизуалната медийна среда“ – задача по предмет „Медийна конвергенция“; преподавател: професор д-р Лилия Райчева

#ФЖМК 3 въпроса при проф. д-р Лилия Райчева и една моя тъжна констатация: болно духовно общество сме с „болни“ медии – задача по предмет „Медийна конвергенция“

Проф. д-р Лилия Райчева ни зададе три въпроса: Кои са факторите, влияещи на развитието на медиите? Какво е медийна екосистема? Кои са белезите на информацията? По първия въпрос – „Кои са факторите, влияещи на развитието на медиите?“, със съжаление ще Continue reading #ФЖМК 3 въпроса при проф. д-р Лилия Райчева и една моя тъжна констатация: болно духовно общество сме с „болни“ медии – задача по предмет „Медийна конвергенция“

#ФЖМК Задачи по „Мултимедийни проекти“ при гл. ас. д-р Олег Константинов

Магистърската програма, „Продуцентство и креативна индустрия“, ми е изключително интересна. Радвам се, че продължих образованието си във Факултета по журналистика и масова комуникация. Днес при гл. ас. д-р Олег Константинов имахме лекция за визуалното проектиране на интерфейса. За задача ни Continue reading #ФЖМК Задачи по „Мултимедийни проекти“ при гл. ас. д-р Олег Константинов

Победа Милева вече не преподава във ФЖМК, но остава в сърцата на нас, студентите ѝ!

Любимата ми преподавателка, Победа Милева, вече няма часове във Факултета по журналистика и масова комуникация. Макар и формално да не е част от колектива, завинаги остава в сърцата на нас, студентите ѝ. Естествено, ние двамата ще продължим да общуваме активно!

Ново приключение – магистърска програма “Продуцентство и креативна индустрия”

Ново приключение – магистърска програма “Продуцентство и креативна индустрия”. Отново в любимия ФЖМК. Прекрасно е да продължиш да развиваш себе си с надеждата някой ден да може да дадеш на обществото!

Моето писмо до научния ми ръководител във връзка с дипломната работа, защитата ѝ

Здравейте, о, успях [да се дипломирам]! Щастлив съм много. Надявам се, че в максимална степен опровергах вижданията на Комисията във връзка с творческата защита. Аз съм безкрайно горд с дипломната работа. Смятам, че тя ме представя като човек, като личност. Continue reading Моето писмо до научния ми ръководител във връзка с дипломната работа, защитата ѝ