От днес мои статии вече и на английски език, благодарение на Интерланг

Вече повече от 12 години пиша. Има-„няма“ хиляди материали – някои от тях задълбочени, други с по-хумористична насоченост, трети ежедневно-битови. Всички от тях с една прилика: че са на български език. Тази година, 2022, годината на Черния воден тигър (от 1 февруари), реших да направя лека промяна, а именно някои мои статии да бъдат „пременени и в английски одежди“.

Литературният критик Джордж Стайнър има следната мисъл:

Всеки език е свят. Без превод бихме обитавали енории, граничещи с мълчание.

Смятам, че чрез английския може до достигнем до различните лични светове, в които мълчанието да бъде заменено с прелистената страница на диалога. За да се случи това е необходим добър преводач. Преводач, който има възможността да бъде проводник на идеи, на мисли, на мечти, на надежди.

ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ИНТЕРЛАНГ може да Ви помогне в това начинание! Препоръчвам ги с две ръце, защото са изключително коректни, защото са изключително любезни, защото са изключително кадърни!

Техните преводи на мои статии може да откриете в англоезичния ми сайт, https://layjudgemimo.com, категория Texts in English – https://layjudgemimo.com/textsinenglish.

БЛАГОДАРЯ ИМ ОТ ВСЕ СЪРЦЕ!