Сайтът на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО вече има и англоезичен вариант

От днес, www.dagovorimzaedno.com, има англоезичен вариант. В него може да бъде открита информация за самата платформа, за психолог Галинка Чавдарова, както и за мен.
Винаги съм считал, че английският е модерният есперанто. Отварянето към света минава през употребата му, следователно ние, екипът на ДГЗ, се стремим да бъдем на ти с него.

Изказваме огромна благодарност на  ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ИНТЕРЛАНГ!