Ново приключение – магистърска програма “Продуцентство и креативна индустрия”

Ново приключение – магистърска програма “Продуцентство и креативна индустрия”. Отново в любимия ФЖМК.

Прекрасно е да продължиш да развиваш себе си с надеждата някой ден да може да дадеш на обществото!