Тия вече са във фаза “Свети Валентин”, да знаете!

Published on :

Любовта – независимо споделена или несподелена – показва какви сме наистина: без преструвки и напомпано самочувствие. Най-истинското чувство на света! Щото “засяга” и бедния, и богатия, и белия, и черния… Никой не е застрахован! Често се опарваме жестоко, но няма как да въведем принципа “Парен – каша духа”. Утре друг човек се появява и пак […]