ВЪШЛЯСАЛО СЪЧУВСТВИЕ /не е трудно да нахраниш човек/

След месец и половина днес отидох до Факултета по журналистика за изпит. След него трябваше да „убия“ два часа до следващата лекция и не ми…