#ТворецПротивДискриминацията

През 2015 и 2016 връчвах наградата „Творец против дискриминация“ на фестивала „Малкият принц“ във Велико Търново.

http://www.festivalmalkiyatprints.info

http://www.tvorecprotivdiskriminaciyata.com

През 2015, 2016, 2017 и 2018 подкрепям сайта на фестивала.